Info

INFO

BESTUUR

LEDEN

REGLEMENT

INFO

WTC Kleine Spouwen vzw is een wielertoeristenclub opgericht in 1991 na een gezinsfietstocht naar Scherpenheuvel en een 24 uren fietsmarathon in eigen dorp. Hierna werden de koppen samen gestoken en gestart met een fietsclub. Inmiddels zijn we aangesloten bij de VWB en de Bilzerse Sportraad. In 2004 werden we van een feitelijke vereniging een vzw. De club telt momenteel 25 leden tussen de leeftijd van 25 en 75 jaar en er wordt sportief gefietst (niet gekoerst) en steeds is er een volgwagen die de groep begeleidt. Het seizoen begint het laatste weekend van februari en eindigt het 2de weekend van oktober. In het begin van het seizoen starten we met 45km en in de zomermaanden loopt dit op tot 100km. Ook is er ieder jaar een meerdaagse voorzien


 • 1995: Malmedy
 • 1996 Malmedy
 • 1997: Malmedy
 • 1998: 7 daagse Lourdes
 • 1999: Amel
 • 2000: Amel
 • 2001: Amel
 • 2002: 7 daagse Lourdes
 • 2003: Elfstedentocht Harlingen  + Vielsalm
 • 2004: Erondegem + Vielsalm
 • 2005: 4 daagse Luxemburgse Moezel Wormeldange
 • 2006: 11 daagse Rome (Italië)
 • 2007: Ronde van Vlaanderen, Sint-Lievens Hautem
 • 2008: Eifel (Duitsland)
 • 2009: Mont Ventoux (Frankrijk)
 • 2010: Ieper
 • 2011: Vogezen (Frankrijk)
 • 2012: Trappisten Route Belgïe
 • 2013: Einruhr (Duitsland)
 • 2014: Lourdes (Frankrijk)
 • 2015: Baarle-Hertog (Nederland)
 • 2016: Namen (kleine beetje gefietst)
 • 2017: La Roche
 • 2018: Oudenaarde
 • 2019 : Bad Münster Eifel
 • 2020 : Xanten (Duitsland) --> afgelast wegens Corona
 • 2021 : Pajottenland
 • 2022 : Bergen-op-Zoom
 • 2023 : Winterberg
 • 2024:  Epernay Champagnestreek Frankrijk


Jaarlijks wordt ook een beleidsplan opgesteld. BESTUUR 2024


LEDEN

70 - plussers

  • JORISSEN JEAN
  • BOLLEN ETIENNE


60 - 70

 • APPERMANS PETER
 • FLEMINGS EDGAR
 • JORISSEN JEF
 • NEVEN GUIDO
 • POELMANS JEAN-PIERRE
 • VAN DE LOO LAMBERT
 • WEERTS GUIDO
 • WUYTACK JEAN-PIERRE


50 - 60 jaar


 • ACHTEN JOS
 • COLLA STEFAN
 • DEBING GEERT
 • LAMBRIX JOS
 • MATHIEU BERT
 • PETERS CONSTANT
 • PETERS LUC
 • RIEDL ROBERT
 • WOUTERS DIRK


40 - 50 jaar

 • ERMANNO DONATO

 • VAN DEN LANGENBERGH DIETER


30 - 40 jaar

 • DEWALQUE MICHAEL
 • POELMANS DIRK
 • VANDEREYKEN FREDERIC


20 - 30 jaar

 • VANKEVELAER MARNICK


REGLEMENT 2024


1. Dit reglement geldt voor ieder lid van wielerclub " WTC Kleine Spouwen":

Het is opgesteld door het bestuur en alleen het bestuur kan wijzigingen aanbrengen,

eventueel op voorstel van andere clubleden. Door lid te worden van deze vereniging aanvaardt men dit reglement en wordt iedereen verondersteld dit na te leven.


2a. Het lidgeld bedraagt 5 euro + verzekering (40 euro) bij de VWB en is mogelijks jaarlijks aanpasbaar;

het lidgeld is maximaal 50 euro per jaar.


2b. Iedereen rijdt met de clubuitrusting, die wordt voorzien door het bestuur.

Hiervoor wordt een speciale clubprijs bepaald.

Bij een nieuwe uitrusting wordt gedurende de eerste 4 opeenvolgende

jaren €40 terugbetaald, indien het clublid minstens 15 ritten per jaar heeft meegereden. Voor nieuwe leden, die aansluiten 1 of 2 jaar na de ingebruikname van de nieuwe uitrusting, kunnen 3 opeenvolgende jaren pas beginnen tellen vanaf hun aansluiting en dit tot maximaal het jaar waarin weer een nieuwe uitrusting wordt voorzien. 


Het bestuur houdt dit bij.2c. Wanneer een clublid met sluikreclame rijdt, zal deze rit voor hem niet als clubrit aanvaard worden.

(sluikreclame op truien en broeken is verboden; op regenjasjes, petjes en valhelm is dit toegelaten)


3. Twee kopmannen, die de rit uitstippelen en het tempo bepalen, rijden steeds voor de groep uit:

iedereen blijft tijdens de ganse rit achter deze twee rijden;

behalve bij een lange of steile helling: dit wordt dan aan de groep meegedeeld.


4. Er wordt altijd per 2 (twee) gereden in de groep: dit is één van de belangrijkste artikels in het officiele verkeersreglement

(hetgeen beschikbaar is bij het bestuur). Tevens moet iedereen ervoor zorgen om zo goed mogelijk

aan te sluiten bij de renner voor zich: dit is des te belangrijker bij kruispunten.


5. Gevaarlijke manoeuvers moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

Iedereen ziet er op toe om zijn makkers niet in gevaar te brengen.

Daarnaast zijn er nog andere tips om de veiligheid zo groot mogelijk te maken o.a.

zorgen dat de fiets technisch in orde is, een valhelm (niet verplicht, maar wordt aanbevolen)...


6. Na elke rit wordt door iedereen €2 betaald als een kostendekking van de volgwagen. 

De bijdrage per rit inclusief consumpties na de rit bedraagt 8€ per rit.


7. Clubkampioen is degene die tijdens het jaar het meeste aantal geldige ritten heeft meegereden.

Een rit wordt als geldig aangezien als 50% van de rit al fietsend is meegereden, in clubverband.

UITZONDERING:

7.1. Bij een onherstelbaar defect aan de fiets of een ernstige kwetsuur wordt de rit voor de

                                         betreffende fietser als geldig aangenomen.

7. 2. Wanneer een persoon niet kan meerijden owv oproeping om te zetelen bij een lokale of

                                         nationale verkiezing, wordt de rit voor die persoon als geldigaangenomen.


8. Regeling bij regenweer (niet geldig bij droog weer)

De beslissing om te vertrekken wordt genomen, op het afgesproken vertrekuur en aan het lokaal.

Een rit wordt als geldig aangezien als minstens 7 renners vertrekken en minstens 7 renners een afstand afleggen

die tenminste 50% bedraagt van de vorige geldige rit.


9. Er wordt een map bijgehouden met van iedereen volgende gegevens:

- naam, voornaam, adres

- geboortedatum

- bloedgroep en essentiele medische gegevens

- noodnummers (2)

Tevens bevat deze map een ledenlijst


10. Regelmatigheidsrit

Op het einde van het wielerseizoen wordt een rit tegen de tijd gereden:

- de gemiddelde snelheid wordt voor het vertrek bepaald

- juiste afstand is niet gekend

- parcours wordt vooraf door één bestuurslid vastgelegd

Winnaar is degene, die het best die tijdbenadert, die nodig is om het volledige parcours af te leggen aan de

vooraf bepaalde gemiddelde snelheid.


11. Bestuursvergaderingen worden gehouden éénmaal per maand, of meer

indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken.


12. Het bestuur is samengesteld uit 7 (zeven personen), die verkozen worden door alle leden van de verenging.

Het aantal bestuursleden kan wisselen naargelang het totaal aantal clubleden:

dit wordt beslist door het bestuur.


13. Samenstelling van het bestuur sinds "2024" :

- Appermans Peter

- Flemings Edgar

- Jorissen Jef

- Achten Jos

- Neven Guido

- Van de Loo Lambert

- Wouters Dirk


Webmaster Achten Jos


Deze samenstelling wordt als voorstel van bestuur voorgelegd op de Algemene vergadering

in het begin van het wielerseizoen 2024:

- indien 2/3 van de aanwezige clubleden dit voorstel aanvaarden, zal het bestuur in die samenstelling zetelen.

- indien geen 2/3 meerderheid gevonden wordt, zullen er open verkiezingen georganiseerd worden.


14. Op elke Algemene vergadering (vanaf 2002) wordt het bestuur van het vorige jaar voorgedragen ter goedkeuring.


15. Bij het vrijkomen van een bestuursfunctie of bij open verkiezingen kan ieder lid

van de vereniging zich kandidaat stellen als bestuurslid.


16. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden aangeduid door het bestuur zelf op een speciale bestuurvergadering.


17. Elke reglementswijziging vergt een 2/3 meerderheid op een Algemene Vergadering.

Een Algemene vergadering kan doorgaan na vraag van 1/3 van het aantal clubleden.


18. Dit reglement werd opgesteld in het jaar 2024.

Alle hierin voorkomende bedragen zijn geldig vanaf 2002, maar kunnen aangepast worden

naargelang de eventueel stijgende onkosten.
Wouters Dirk


Voorzitter


wouters.d@telenet.be

Appermans Peter


Bestuurslid

Neven Guido


Secretaris


guido.neven@telenet.be

Van de loo Lambert


Penningmeester


lambvdloo@hotmail.com

Flemings Edgard


Bestuurslid


rafle@telenet.be

Jorissen Jef


Bestuurslid


Joseph.jorissen@telenet.be

Achten Jos


Website/Communicatie


j.achten@vandersanden.com